Nr Karty
172/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Błękitnej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.287.2021
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 17 maja 2021
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika - Jarosław Kuźnik, Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 17 maja 2021
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 26 maja 2021 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 26 maja 2021 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)