Nr Karty
175/2021
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji do przesyłu, przeładunku i magazynowania paliw płynnych Moyaexpress w Rybniku, przy ulicy Kotucza 35
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Kotucza 35, 44-200 Rybnik
Znak sprawy
Ek-III.6222.12.2021
Dokument wytworzył
ANWIN S.A. ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa dnia 28 maja 2021
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 7 czerwca 2021 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 7 czerwca 2021 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)