Nr Karty
176/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Sztolniowej 50B w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.314.2021
Dokument wytworzył
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. S. Staszica z siedzibą: ul. W. Kubsza 12; 44-300 Wodzisław Śląski dnia 21 kwietnia 2021
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika - Jarosław Kuźnik, Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 21 kwietnia 2021
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 7 czerwca 2021 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 7 czerwca 2021 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)