Nr Karty
181/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Bocznej 11 w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczych .
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.359.2021
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 21 czerwca 2021
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 21 czerwca 2021
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 21 czerwca 2021 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 21 czerwca 2021 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)