Nr Karty
184/2021
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa 14 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.278.2021
Dokument wytworzył
Wspólnopta Mieszkaniowa przy ulicy Zwycięstwa 14 z siedzibą: ul. Zwycięstwa 14; 44-206 Rybnik dnia 9 kwietnia 2021
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 9 kwietnia 2021
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 23 czerwca 2021 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 23 czerwca 2021 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)