Nr Karty
120/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.34.2023
Dokument wytworzył
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą: ul. Chabrowa 1; 44-210 Rybnik dnia 30 marca 2023
Dokument zatwierdził
nie dotyczy dnia 30 marca 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 19 kwietnia 2023 r. godz. 10:05 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)
Aktualizacja: 19 kwietnia 2023 r. godz. 10:05 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)