Nr Karty
154/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna wymierzająca karę za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia
Opis dokumentu
Wymierzenie kary administracyjnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia 4 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chabrowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.132.2023
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 17 maja 2023
Dokument zatwierdził
Z upoważnienie Prezydenta Miasta Rybnika Wojciech Szwagierczak - Kierownik Referatu Ekologii dnia 17 maja 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 17 maja 2023 r. godz. 12:46 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)
Aktualizacja: 17 maja 2023 r. godz. 12:46 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)