Nr Karty
155/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew zlokalizowanych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność –Florian”, na działce, położonej przy ul. Wodzisławskiej 87 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.32.2023
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 22 maja 2023
Dokument zatwierdził
Z upoważnienie Prezydenta Miasta Rybnika Wojciech Szwagierczak - Kierownik Referatu Ekologii dnia 22 maja 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 22 maja 2023 r. godz. 12:59 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)
Aktualizacja: 22 maja 2023 r. godz. 12:59 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)