Nr Karty
159/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Św. Maksymiliana 10 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.46.2023
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Elektrowni "Rybnik" z siedzibą: ul. Podmiejska 48; 44-207 Rybnik dnia 23 maja 2023
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 23 maja 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 24 maja 2023 r. godz. 15:29 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)
Aktualizacja: 24 maja 2023 r. godz. 15:29 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)