Nr Karty
160/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 100 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.47.2023
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Właścicieli Lokali "CENTRUM" z siedzibą: ul. Śląska 18; 44-206 Rybnik dnia 24 maja 2023
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 24 maja 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 29 maja 2023 r. godz. 12:36 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)
Aktualizacja: 29 maja 2023 r. godz. 12:36 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)