Nr Karty
162/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulicy Zwycięstwa i Kupieckiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.45.2023
Dokument wytworzył
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą: ul. Wyzwolenia 35; 44-200 Rybnik dnia 18 maja 2023
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 29 maja 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 29 maja 2023 r. godz. 15:10 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)
Aktualizacja: 29 maja 2023 r. godz. 15:10 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)