Nr Karty
184/2023
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 7 czerwca 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 013A, tel. 0 32 43-92-043
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 22 czerwca 2023 r. godz. 17:40 Joanna Beracz (Główny Specjalista MPU)
Aktualizacja: 22 czerwca 2023 r. godz. 17:40 Joanna Beracz (Główny Specjalista MPU)