Nr Karty
194/2023
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 21 czerwca 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 013A, tel. 0 32 43-92-043
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 29 czerwca 2023 r. godz. 11:22 Joanna Beracz (Główny Specjalista MPU)
Aktualizacja: 29 czerwca 2023 r. godz. 11:22 Joanna Beracz (Główny Specjalista MPU)