Nr Karty
219/2023
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)
Nazwa dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-4)
Opis dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-4)
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulicy Alojzego Szewczyka
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 013, tel. 0 32 43-92-043
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 26 lipca 2023 r. godz. 10:01 Joanna Beracz (Główny Specjalista MPU)
Aktualizacja: 26 lipca 2023 r. godz. 10:01 Joanna Beracz (Główny Specjalista MPU)