Nr Karty
271/2023
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
obszar w rejonie ulicy Frontowej
Znak sprawy
MPU.6721.10.2022
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 23 sierpnia 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 013A, tel. 0 32 43-92-043
Publikacja: 28 sierpnia 2023 r. godz. 13:46 Magdalena Dziewior (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 28 sierpnia 2023 r. godz. 13:46 Magdalena Dziewior (Inspektor MPU)