Nr Karty
275/2023
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji z art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji zbiornika oleju napędowego zlokalizowanego na terenie działki 3033/142 przy ul. Poligonowej 25A w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Poligonowa 25a, 44-251 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6222.167.2023
Dokument wytworzył
Auto - Trans Asfalty Sp. z o.o., ul. Ks. Roboty 80, 44 -186 Gierałtowice dnia 12 lipca 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 1 września 2023 r. godz. 11:56 Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II)
Aktualizacja: 1 września 2023 r. godz. 11:56 Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II)