Nr Karty
280/2023
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Frontowej
Znak sprawy
MPU.6721.10.2022
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 31 sierpnia 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 6 września 2023 r. godz. 12:40 Magdalena Dziewior (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 6 września 2023 r. godz. 12:40 Magdalena Dziewior (Inspektor MPU)