Nr Karty
282/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. B. Chrobrego 39 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.76.2023
Dokument wytworzył
DE ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Armii Krajowej 51; 40-698 Katowice dnia 28 sierpnia 2023
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 28 sierpnia 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 11 września 2023 r. godz. 12:04 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)
Aktualizacja: 11 września 2023 r. godz. 12:04 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)