Nr Karty
284/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.75.2023
Dokument wytworzył
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą: ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa dnia 28 sierpnia 2023
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 28 sierpnia 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 11 września 2023 r. godz. 14:34 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)
Aktualizacja: 11 września 2023 r. godz. 14:34 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)