Nr Karty
287/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. ks. Szwedy 13 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.80.2023
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Elektrowni „Rybnik” z siedzibą: ul. Podmiejska 48; 44-207 Rybnik dnia 1 września 2023
Dokument zatwierdził
nie dotyczy dnia 1 września 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 11 września 2023 r. godz. 16:12 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)
Aktualizacja: 11 września 2023 r. godz. 16:12 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)