Nr Karty
289/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.43.2023
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 7 sierpnia 2023
Dokument zatwierdził
Z upoważnienie Prezydenta Miasta Rybnika Wojciech Szwagierczak - Kierownik Referatu Ekologii dnia 7 sierpnia 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 14 września 2023 r. godz. 18:50 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)
Aktualizacja: 14 września 2023 r. godz. 18:50 Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I)