Nr Karty
290/2023
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Dożynkowej i Strzeleckiej (MPZP 69-4)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
dwa obszary w rejonach ulic Dożynkowej i Strzeleckiej
Znak sprawy
MPU.6721.9.2023
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 11 września 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 013A, tel. 0 32 43-92-043
Publikacja: 15 września 2023 r. godz. 08:59 Magdalena Dziewior (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 15 września 2023 r. godz. 08:59 Magdalena Dziewior (Inspektor MPU)