Nr Karty
294/2023
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia - zmiana nazwy prowadzącego instalację stacji paliw nr 792 przy ul. Gliwickiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Gliwicka 31, 44-203 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6222.212.2023
Dokument wytworzył
MOL Polska Sp. z o.o. ul. Al. Grunwaldzka 50 A, 80-241 Gdańsk dnia 6 września 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 19 września 2023 r. godz. 10:21 Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II)
Aktualizacja: 19 września 2023 r. godz. 10:21 Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II)