Nr Karty
301/2023
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 2260 RYBNIK (3568N! KRY_RYBNIK_BRZEZINSKA) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Brzezińskiej 8A w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Brzezińskiej 8A; 44-203 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6222.214.2023
Dokument wytworzył
Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa dnia 18 września 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 21 września 2023 r. godz. 16:22 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)
Aktualizacja: 21 września 2023 r. godz. 16:22 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)