Nr Karty
303/2023
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 5493(35420N!) RYBNIK PIASKI (KRY_RYBNIK_SOSNOWA) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Sosnowej 7 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6222.217.2023
Dokument wytworzył
Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa dnia 18 września 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 22 września 2023 r. godz. 11:27 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)
Aktualizacja: 22 września 2023 r. godz. 11:27 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)