Nr Karty
304/2023
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej BT24571 RYBNIK CHWAŁOWICE
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Przewozowa 4; 44-206 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6222.218.2023
Dokument wytworzył
Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa dnia 6 września 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 22 września 2023 r. godz. 12:12 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)
Aktualizacja: 22 września 2023 r. godz. 12:12 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)