Nr Karty
307/2023
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48)
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulicy Frontowej
Znak sprawy
MPU.6721.10.2022
Dokument wytworzył
dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 013, tel. 0 32 43-92-043
Publikacja: 4 października 2023 r. godz. 09:18 Magdalena Dziewior (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 4 października 2023 r. godz. 09:18 Magdalena Dziewior (Inspektor MPU)