Nr Karty
395/2023
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-53)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Sportowej
Znak sprawy
MPU.6721.15.2023
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 26 września 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 013, tel. 0 32 43-92-013
Publikacja: 6 listopada 2023 r. godz. 10:09 Jarosław Kotas (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 6 listopada 2023 r. godz. 10:09 Jarosław Kotas (Podinspektor MPU)