Nr Karty
396/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.66.2023
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 30 października 2023
Dokument zatwierdził
Z upoważnienie Prezydenta Miasta Rybnika Małgorzata Drożdż – Inspektor w Referacie Ekologii dnia 30 października 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 6 listopada 2023 r. godz. 10:14 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)
Aktualizacja: 6 listopada 2023 r. godz. 10:14 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)