Nr Karty
398/2023
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji radiokomunikacyjnej RYB7108A ul. Przemysłowa dz. 2176/231 operatora P4 Sp. z o.o.
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Przemysłowa dz. 2176/231 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6222.265.2023
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 listopada 2023 r. godz. 13:04 Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II)
Aktualizacja: 8 listopada 2023 r. godz. 13:04 Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II)