Nr Karty
403/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 1-15 w Jastrzębiu-Zdroju
Obszar, którego dotyczy dokument
organ zastępczy
Znak sprawy
GM-I.6131.8.117.2023
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” ul. Wielkopolska 5A; 44-335 Jastrzębie-Zdrój dnia 15 września 2023
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 24 października 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 8 listopada 2023 r. godz. 14:16 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)
Aktualizacja: 8 listopada 2023 r. godz. 14:16 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)