Nr Karty
404/2023
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1032B operatora P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Jastrzębska 12 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Jastrzębska 12; 44-200 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6222.272.2023
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o. ul Wynalazek 1; 02-677 Warszawa dnia 10 listopada 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 21 listopada 2023 r. godz. 14:42 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)
Aktualizacja: 21 listopada 2023 r. godz. 14:42 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)