Nr Karty
407/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w przy ul. Oskara Kolberga w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.113.2023
Dokument wytworzył
Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą: ul. Powstańców 30; 40-039 Katowice dnia 23 października 2023
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 23 października 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 14 listopada 2023 r. godz. 14:55 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)
Aktualizacja: 14 listopada 2023 r. godz. 14:55 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)