Nr Karty
408/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej w przy ul. Jastrzębskiej 5 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.119.2023
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" z siedzibą: ul. Osiedle Południe 37; 44-253 Rybnik dnia 27 października 2023
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 27 października 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 14 listopada 2023 r. godz. 15:22 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)
Aktualizacja: 14 listopada 2023 r. godz. 15:22 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)