Nr Karty
412/2023
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 1805 (35683N!) RYBNIK_BOGUSZOWICE (KRY_RYBNIK_KOLOKOCINSKA) – operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6222.284.2023
Dokument wytworzył
Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160 dnia 16 listopada 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 17 listopada 2023 r. godz. 12:15 Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II)
Aktualizacja: 24 listopada 2023 r. godz. 11:24 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)