Nr Karty
416/2023
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Sp. z o.o. położonego przy ul. Przemysłowej 2c w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Przemysłowa 2c, 44-203 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6225.13.2023
Dokument wytworzył
Tenneco Automotive Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2c, 44-203 Rybnik dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 23 listopada 2023 r. godz. 09:17 Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II)
Aktualizacja: 23 listopada 2023 r. godz. 09:17 Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II)