Nr Karty
418/2023
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji z art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji do szlifowania oraz do spawania firmy Pietrzak sp. z o.o. . przy ul. Obwiednia Południowa 6 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Obwiednia Południowa 6; 44-200 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6222.291.2023
Dokument wytworzył
Pietrzak sp. z o.o. Ul. Bocheńskiego 125, 40-816 Katowice dnia 14 listopada 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 24 listopada 2023 r. godz. 12:39 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)
Aktualizacja: 24 listopada 2023 r. godz. 12:39 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)