Nr Karty
419/2023
Temat dokumentu
ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Wiosny Ludów
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska
Znak sprawy
GM-I.6222.25.2023
Dokument wytworzył
osoba fizyczna dnia 14 listopada 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Referat Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Publikacja: 27 listopada 2023 r. godz. 08:56 Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)
Aktualizacja: 27 listopada 2023 r. godz. 08:56 Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)