Nr Karty
427/2023
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Mikołaja Reja 4E w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.8.84.2023
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 27 listopada 2023
Dokument zatwierdził
Z upoważnienie Prezydenta Miasta Rybnika Małgorzata Drożdż – Inspektor w Referacie Ekologii dnia 27 listopada 2023
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 27 listopada 2023 r. godz. 14:40 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)
Aktualizacja: 27 listopada 2023 r. godz. 14:40 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)