Nr Karty
429/2023
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jankowickiej (MPZP 29-1)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Jankowickiej
Znak sprawy
MPU.6721.2.2023
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 21 listopada 2023
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 013, tel. 0 32 43-92-023
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 28 listopada 2023 r. godz. 13:41 Klaudia Wiśniewska-Mazurek (Referent MPU)
Aktualizacja: 28 listopada 2023 r. godz. 13:41 Klaudia Wiśniewska-Mazurek (Referent MPU)