Nr Karty
153/2024
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofa w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.4.27.2024
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 13 maja 2024
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika Małgorzata Drożdż – Inspektor w Referacie Ekologii dnia 13 maja 2024
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 13 maja 2024 r. godz. 11:22 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)
Aktualizacja: 13 maja 2024 r. godz. 11:23 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)