Nr Karty
156/2024
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o numerze 83 obręb Bojków w Gliwicach, z pobraniem opłaty.
Obszar, którego dotyczy dokument
Organ zastępczy
Znak sprawy
GM-I.6131.4.24.2024
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 13 maja 2024
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika Małgorzata Drożdż – Inspektor w Referacie Ekologii dnia 13 maja 2024
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 13 maja 2024 r. godz. 16:28 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)
Aktualizacja: 13 maja 2024 r. godz. 16:28 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)