Nr Karty
161/2024
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
GM-I.6131.4.61.2024
Dokument wytworzył
DB CARGO POLSKA S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze dnia 24 kwietnia 2024
Dokument zatwierdził
nie dotyczy dnia 24 kwietnia 2024
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 054, tel. 43-92-042 czgm1@um.rybnik.pl
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 16 maja 2024 r. godz. 14:11 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)
Aktualizacja: 16 maja 2024 r. godz. 14:11 Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I)