Nr Karty
163/2024
Temat dokumentu
ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu
głoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Morwowa
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska
Znak sprawy
GM-VI.6222.2.2024
Dokument wytworzył
osoba fizyczna dnia 18 kwietnia 1804
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej, ul. Rzeczna 8, 44-200 Rybnik, pokój 001
Publikacja: 17 maja 2024 r. godz. 14:21 Monika Winch (Specjalista GM-VI)
Aktualizacja: 17 maja 2024 r. godz. 14:21 Monika Winch (Specjalista GM-VI)