Nr Karty
164/2024
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
zgłoszenie instalacji do spawania przez PIOMET sp. z o.o. sp. k. przy ul. Patriotów 80
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Patriotów 80, 44-523 Rybnik
Znak sprawy
GM-II.6222.59.2024
Dokument wytworzył
PIOMET sp. z o.o. sp. k. ul. Patriotów 80, 44-253 Rybnik dnia 27 maja 2024
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Referat Ochrony Powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 22 maja 2024 r. godz. 10:59 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)
Aktualizacja: 22 maja 2024 r. godz. 10:59 Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)