Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.4.2015
Data wpływu
2015-11-04
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 1723 KB]
Termin załatwienia
2016-02-04
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Petycja pozostaje bez rozpatrzenia
Metryka
Publikacja: 26 listopada 2015 r. Katarzyna Grzebieluch (Referent Ad-I)
Aktualizacja: 13 stycznia 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Referent Ad-I)