Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.5.2015
Data wpływu
2015-11-17
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 4 MB]
Termin załatwienia
2016-02-17
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 04.01.2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 26 listopada 2015 r. Katarzyna Grzebieluch (Referent Ad-I)
Aktualizacja: 13 stycznia 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Referent Ad-I)