Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.2.2015
Data wpływu
2015-09-25
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 845 KB]
Termin załatwienia
2015-11-23
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 23.11.2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 26 listopada 2015 r. Katarzyna Grzebieluch (Referent Ad-I)