Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.6.2015
Data wpływu
2015-12-15
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 733 KB]
Termin załatwienia
2016-03-15
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 30.12.2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 21 grudnia 2015 r. Katarzyna Grzebieluch (Referent Ad-I)
Aktualizacja: 13 stycznia 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Referent Ad-I)