Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.1.2016
Data wpływu
2016-03-14
Przedmiot sprawy
Metryka petycja [pdf - 572 KB]
Termin załatwienia
2016-06-14
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 25.03.2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 31 marca 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)